UG MIRINMIR

Udruženje građana MIRINMIR osnovano je 2016. godine da:

 

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu na području muzike, etnomuzikologije, negovanja solo, grupnog i horskog unisonog i polifonog acapella kao i pojanja uz instrumentalnu pratnju;

2) istupa u javnosti u nameri propagiranja umetnosti i kulture (očuvanja tradicionalnog muzičkog nasleđa slovenskih naroda, a takođe negovanja i promocije autorskog rada na polju muzike);

3) organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, poetsko-muzičke večeri, koncerte i nastupe (Poetsko ćoše, Stare dobre melodije, kvartet GRM, Ruski hor OŠ «Duško Radović», Sremčica i dr.), u zemlji i inostranstvu i sl;

4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti prikupljanja, čuvanja, obrade, prezentacije i izvedbe tradicionalnog muzičkog nasleđa, kao i autorskih pesama;

5) neguje amatersko stvaralaštvo;

6) objavljuje knjige, brošure, članke i druge publikacije vezane tematski za ciljeve Udruženja i način njihove realizacije;

7) sarađuje sa nanim ustanovama, stručnim udruženjima, kao i udruženjima za osobe s invaliditetom i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave očuvanjem muzičkog nasleđa, imaju slične ciljeve i obavljaju slične delatnosti;

8) obavlja i druge delatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.


ГРМ, Конь

ГРМ, Выйду пред долиной


ТРИ ГОДА ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ, Мирјана Маринковић

ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА, Мирјана Маринковић


UG MIRINMIR