STARE DOBRE MELODIJE U ATELJEU “NIĆETIN”, Deligradska 14, Beograd, 26. januar 2016.

Detaljnije

STARE DOBRE MELODIJE U DOMU KULTURE ARANĐELOVAC, 16. januar 2016. (i nešto autorskog programa)

Detaljnije