Ruski repertoar

Naš ruski repertoar se stalno proširuje novim pesmama (ruskim narodnim, ciganskim i romansama). Izvodimo ga solo, sa Guljsanam Rejmbajevom, glumicom iz Taškenta, a tokom svog postojanja 2015. i 2016. godine, i sa kvartetom GRM koji je u svom radu negovao autorske, ruske i srpske narodne pesme i romanse, kao i sa horom LUČINUŠKA koji neguje pesme slovenskih naroda.


ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ

Ехал казак


ЕХАЛИ ЦЫГАНЕ

НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ


Ruske pesme