JANUAR

POETSKO ĆOŠE 47 U GALERIJI “TRAG”, Dvoržakova 2, Sremčica, 10. januar 2014.

FEBRUAR

POETSKO ĆOŠE 48 U GALERIJI “TRAG”, Dvoržakova 2, Sremčica, 14. februar 2014. Više informacija

MART

POETSKO ĆOŠE 49 U GALERIJI “TRAG”, Dvoržakova 2, Sremčica, 14. mart 2014. Više informacija

APRIL

POETSKO ĆOŠE 50 U GALERIJI “TRAG”, Dvoržakova 2, Sremčica, 11. april 2014. Više informacija

MAJ

POETSKO ĆOŠE 51 U GALERIJI “TRAG”, Dvoržakova 2, Sremčica, 9. maj 2014.

JUNI

POETSKO ĆOŠE 52 U GALERIJI “TRAG”, Dvoržakova 2, Sremčica, 13. jun 2014. Više informacija...